Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

128
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 συνεδριάζει στο Δημαρχείο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 π.μ., και αφορά τη συζήτηση των ακόλουθων εννέα (9) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου για διαπλάτυνση δημοτικής οδού εντός οικισμού «ΔΕΡΜΑΤΙΑΝΙΚΑ» στην κοινότητα Κάμπου  της ΔΕ Βοιών  του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας του κ. Ψαρράκη Παναγιώτη του Ιωάννη.
  2. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου για διαπλάτυνση δημοτικής οδού στην κοινότητα Αγίου Νικολάου  της ΔΕ Βοιών  του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας της κ. Λιβανού Άννας του Κων/νου.
  3. Περί σύνταξης  σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί κατάρτισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2024.
  5. Περί εξειδίκευσης δράσεων-πιστώσεων (Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Δ΄ κατανομή 2023) προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  6. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
  7. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου { Αφορά σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος και εκπροσώπηση του Δήμου, σχετικά με τη με αριθ. καταθ. ΕΔ42/2023 αίτησης αναστολής  κατά της υπ΄αριθ. 15886/23-10-2023 προκήρυξης Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το Κάστρο Μονεμβασίας»  & κατά της αριθ. 164/2023 απόφαση ΟΕ Δήμου Μονεμβασίας}.
  8. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων έτους 2024, προϋπολογισμού 484.387,28€.
  9. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.

Αρχείο πρόσκλησης