Δημοπρασία εκμίσθωσης Καταστημάτων (πρώην Δημοτικής Λαχαναγοράς) στους Μολάους

1991

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική  για την εκμίσθωση των Καταστημάτων 1 & 2 (πρώην Δημοτικής Λαχαναγοράς) στους Μολάους, κατά μήκος της Νότιας πλευράς του Ιερού Ναού Γεννήσεως του Χριστού.

Περιγραφή ακινήτου
Έκταση: 28 τ.μ. συνολικά
Πόλη: ΜΟΛΑΟΙ
Δήμος: ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Οδός: Γεωργίου Αρβανίτη

Η δημοπρασία, θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στους Μολάους, στις 30 Απριλίου  2024 ημέρα Τρίτη και  ώρα 9:30  π.μ ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών με το σύστημα των προφορικών προσφορών, οι οποίες πρέπει να είναι ανώτερες του ελαχίστου ορίου κατά 1 ευρώ.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος για το ανωτέρω μίσθιο  ορίζεται το ποσό των 160,00€ . Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό 80,00€.

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο Μέντη Κυριακή   σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2732360529

Διακήρυξη (περίληψη)