Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

53

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00 μ. συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας στο Δημοτικό Κατάστημα Μολάων (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση και αφορά το ακόλουθο θέμα:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Περί παραχώρησης χώρων του Γενικού Λυκείου Μολάων

Αρχείο πρόσκλησης