Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

771

Τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 11:30π.μ., συνεδριάζει το Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής, με ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη.

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης σχετικά με την κάλυψη θέσης καθαρίστριας/στη στο 1ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης».

Αρχείο πρόσκλησης