Κληρώσεις ανάδειξης μελών επιτροπών παραλαβής έργων

838

Την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2016 και ώρες 10,00 & 10,30 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας θα διεξαχθούν κληρώσεις για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.

Η πρώτη κλήρωση (10,00 π.μ.) αφορά την ανάδειξη Δημοτικών Συμβούλων ως Τακτικά & Αναπληρωματικά μέλη επιτροπών, για την παραλαβή έργων α) έως 1.000.000,00 € και β) άνω του 1.000.000,00 € που εκτελέστηκαν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Η δεύτερη κλήρωση αφορά την ανάδειξη Τακτικών & Αναπληρωματικών μελών των Τεχνικών Υπαλλήλων του Δήμου για την παραλαβή οκτώ (8) έργων.

Έγγραφα ανακοινώσεων