Ανάρτηση Πινάκων Απολογισμού Κληροδοτημάτων

1711

Τα κληροδοτήματα της ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα G. Kellis και Δημητρίου Παπαπαύλου καθώς και το κληροδότημα της Τ.Κ. Πακίων Δ.Ε. Μολάων Θεοδώρου Μ. Κωστάκου, προβαίνουν στην ανάρτηση των Πινάκων Απολογισμού τους για το οικονομικό έτος 2015.

Η ανάρτηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 59 του Ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

Απολογισμός κληροδοτήματος “G. Kellis”

Απολογισμός κληροδοτήματος “Δημητρίου Παπαπαύλου”

Απολογισμός κληροδοτήματος “Θεοδώρου Μ. Κωστάκου”