3η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου έτους 2024

79

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Προέδροι Συμβουλίων Δ.Κ. & οι Προέδροι Δ.Κ., στην ειδική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2024 ημέρα Πέμπτη ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους, με μοναδικό θέμα:

“Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου έτους 2024”

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 67Α Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που επιθυμούν να θέσουν θέμα προς συζήτηση στην ειδική συνεδρίαση, καλούνται να το υποβάλουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (monemvasia@monemvasia.gr), έως την Κυριακή 22 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00 και έως ένα (1) θέμα προς συζήτηση ο καθένας.

Επισημαίνεται ότι τα θέματα προτείνονται μεμονωμένα από τον κάθε σύμβουλο και όχι από τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Αρχείο πρόσκλησης