3η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

193

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Λακωνίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι δημοσιεύτηκε η 3η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Ως περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 12-11-2021 έως και 14-12-2021.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο http://www.ependyseis.gr. Η αναλυτική περιγραφή του Υπομετρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, περιλαμβάνεται στην υπ’ αρ. 3764/24-9-2021 υπουργική απόφαση, που είναι αναρτημένη στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε και στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Λακωνίας στο ακόλουθο τηλέφωνο: Κα Μ. Ρουμανά 2731363319.

Δείτε το δελτίο τύπου της ΔΑΟΚ Λακωνίας.