3η τροποποίηση της πρόσκλησης για το πρόγραμμα ”Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”

531

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η 3η τροποποίηση της αρ. 8837/14-10-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β’/25-10-2016) «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016’’ με ΑΠ. 1007/27-11-2016 ΦΕΚ3849/Β/30-11-2016
Δείτε πως τροποποιούνται οι προθεσμίες του προγράμματος στο Δελτίο τύπου