Συνεδριάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

897

Την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.

Κατά την 1η συνεδρίαση (ειδική) (ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

Έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  οικον. έτους 2017 του ΝΠΔΔ       

Αρχείο πρόσκλησης

Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 11:00 π.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω τρία (3) θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : Διάθεση πιστώσεων έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες
ΘΕΜΑ 2ο : Διάθεση πίστωσης-Απευθείας ανάθεση του έργου {Τοπικές επεμβάσεις στην Εξομοιούμενη Ζώνη Λιμ. Εγκατάστασης Μονεμβασίας} (κατασκευή τοιχίου) προϋπ/σμού 10.000€.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

Αρχείο πρόσκλησης