Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα

1601

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2019. Προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.

Στις εκλογές του Μαΐου του 2019 (όπως προκύπτει και από την 38/24-12-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.:), θα ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην χώρα μας, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές εκλογές από τους πολίτες της ένωσης που κατοικούν σε κράτος – μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι και για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες.

Ειδικότερα και όσον αφορά τις ευρωεκλογές, οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής, είτε στο κράτος μέλος κατοικίας. Δεν είναι επιτρεπτό όμως να ψηφίσουν περισσότερο από μία φορά κατά τις ίδιες εκλογές. Στην ειδική περίπτωση που οι ευρωπαίοι πολίτες ενδιαφέρονται να ψηφίσουν συνδυασμούς/υποψηφίους του κράτους μέλους καταγωγής τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή στο Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι στις προσεχείς εκλογές του Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών θα ψηφίσουν για πρώτη φορά και οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με κείμενη νομοθεσία στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των οικείων δήμων.

Οι πολίτες της Ε.Ε. που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στις Ευρωεκλογές και τις αυτοκοικητικές εκλογές την Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στον ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου του τόπου κατοικίας τους.

Οι πολίτες της Ένωσης, εφόσον το επιθυμούν, αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τα αξιώματα του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβούλου και του μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της εγγραφής τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των οικείων δήμων.

Για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι πολίτες της Ένωσης οφείλουν να προσέλθουν στη κατά τόπο Δημοτική Ενότητα του Δήμου του τόπου κατοικίας τους (να κατοικούν στον Δήμο ή να καταδεικνύουν κατ’ οποιονδήποτε τρόπο μια, έστω, προσωρινή εγκατάσταση), προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο), προκειμένου να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση δήλωση εγγραφής.

Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2019, λήγει στις 28-2-2019.

Οι πολίτες της Ε.Ε. που θα επιλέξουν να ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές στην Ελλάδα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στοιχεία τους αποστέλλονται με ευθύνη του ΥΠ.ΕΣ. στο κράτος μέλος καταγωγής τους, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο διπλοψηφίας (άρθρο 13 Οδηγίας 93/109/ΕΚ).

Πληροφορίες “Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών”: Πριφτάκης Αναστάσιος, τηλ: 2732360531