Υποχρεωτική σήμανση και καταχώριση όλων των Ιπποειδών

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες ιπποειδών (ίπποι, ημίονοι, όνοι) ότι από 21/10/2022 άρχισε η υποχρεωτική σήμανση και καταχώριση όλων των Ιπποειδών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής, σε εφαρμογή της με αρ. 726/107367/21-04-2022 (ΦΕΚ 2028 Β) υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία: -...

Χορήγηση αδειών νέων φυτεύσεων αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το έτος 2023

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι για το έτος 2022 θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης που αντιστοιχούν στο 1% της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) στη διεύθυνση:...

Μέχρι 15/12 η υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών για το έτος 2022

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, των οποίων η σταφυλική παραγωγή τους προορίζεται για οινοποίηση, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις συγκομιδής για το σύνολο της εκμετάλλευσής τους μέσω της ψηφιακής...

Ανακοίνωση – πρόσκληση για βελτίωση θέσης στις λαϊκές αγορές του Δήμου

Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  προχωρά στη διαδικασία βελτίωσης θέσεων για τους πωλητές που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Μονεμβασίας (Νεάπολης, Μολάων, Μονεμβασίας) και στους οποίους έχει χορηγηθεί η θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη, σύμφωνα με...

Παράταση μέχρι την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου για τις δηλώσεις ζημιάς στα σύκα από βροχόπτωση...

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις ζημιάς από την ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 25ης -08-2022 παρατείνονται μέχρι την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 (καταληκτική ημερομηνία). Οι παραγωγοί που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν δήλωση ζημιάς, να προσέλθουν στο διάστημα αυτό διότι δεν θα δοθεί άλλη...

Δηλώσεις ζημιάς στα σύκα από Βροχόπτωση της 25ης Αυγούστου 2022

Από τους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων ζημιάς από τον ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 25ης-08-2022, η οποία αφορά ζημιές στην παραγωγή των σύκων. Οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές σε ποσοστό ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ  ΤΟΥ  20%  της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  που περίμεναν να συγκομίσουν, μπορούν να...

Αποτελέσματα ΕΛ.Γ.Α. από παγετό της 20-12-2021 σε ελιές για Κοιν. Μολάων και Πακίων

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε την 2-8-2022 τα πορίσματα εκτιμήσεων από το ζημιογόνο αίτιο ΠΑΓΕΤΟΣ της 20-12-2021 που αφορά ελιές για τις Κοινότητες Μολάων και Πακίων. Τα πορίσματα θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες,...

Παράταση λήξης των αδειών χρήσης νερού μέχρι το τέλος του 2024

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ ΥΠ/5532/51-20-01-2022 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τις άδειες χρήσης νερού που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 146896/2014, ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης που αναγράφουν, παρατείνεται η ισχύς τους μέχρι το...

Πορίσματα ΕΛΓΑ Κοιν. Αγίων Αποστόλων από Ανεμοθύελλα της 10-11-2021

Από τον ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. της Δ.Ε. Βοιών ανακοινώνεται ότι ελήφθησαν τα πορίσματα από το ζημιογόνα αίτια  ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 10ης Νοεμβρίου 2021  για τις ελαιοκαλλιέργειες των παραγωγών της Κοινότητας  Αγίων Αποστόλων Δ.Ε Βοιών. Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των παραγωγών...

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2022-2023

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας  Λακωνίας ανακοινώνεται ότι για την αμπελουργική περίοδο 2022-2023 θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, το οποίο καλύπτει τα ακόλουθα μέτρα: Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση Επανεμβολιασμό (για...

Επιστολή Δημάρχου για την προκαταβολή στα πληγέντα εσπεριδοειδή

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης, απευθυνόμενος με επιστολή του στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιο Γεωργαντά στον πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. κ. Ανδρέα Λυκουρέτζο θίγει το ζήτημα της εκταμίευσης της προκαταβολής περίπου 300 ευρώ ανά στρέμμα στους...

Ανακοίνωση για πρόσληψη παγιδοθετών και εργατών αποθήκης για την δακοκτονία έτους 2022

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανακοινώνει για την Δ.Α.Ο.Κ. Λακωνίας την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων για την εργασία παγιδοθετών (μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα έως 6,5 μηνών) και τεσσάρων (4) ατόμων...

Προμήθεια και τοποθέτηση από το Δήμο 509 ειδικών παροχόμετρων στα δίκτυα άρδευσης ...

Υπογράφηκε στις 04.04.2022, η σύμβαση για το έργο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Ειδικών Παροχομέτρων Άρδευσης» ποσού 309.628,00 € (με ΦΠΑ), μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES. Το έργο μελέτησε, ένταξε και δημοπράτησε ο Δήμος...

Πορίσματα ΕΛ.Γ.Α. από ανεμοθύελλα και χαλάζι στην Κοιν. Παντάνασσας

Από τον ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. της Δ.Ε. Βοιών ανακοινώνεται ότι ελήφθησαν τα πορίσματα από το ζημιογόνα αίτια  ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 10ης Νοεμβρίου 2021  και ΧΑΛΑΖΙ της 11ης Οκτωβρίου 2021 αντίστοιχα για τις ελαιοκαλλιέργειες των παραγωγών της Κοινότητας  ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΔΕ ΒΟΙΩΝ. Τα πορίσματα...

Προμήθεια πολλαπλασιαστικού υλικού για ιδιόχρηση

Από το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ν. Λακωνίας ανακοινώνονται τα παρακάτω: "Ενημερώνουμε όλους τους παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας , ενόψει  των επερχόμενων σπορών, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4351/2015 (Α΄164) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το...

Αποτελέσματα ΕΛ.Γ.Α. για την Ανεμοθύελλα της 10-11-2021 στην Δ.Ε. Βοιών

Από τον ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. της Δ.Ε. Βοιών ανακοινώνεται ότι ελήφθησαν τα πορίσματα από το ζημιογόνο αίτιο  ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 10.11.2021 στις καλλιέργειες των παραγωγών των Κοινοτήτων: Αγίου Νικολάου Βοιών, Κάμπου και Αγίου Γεωργίου. Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των παραγωγών για 10...

Μέχρι 29 Μαρτίου οι δηλώσεις ζημιάς για τα πορτοκάλια Βαλέντσια

Από τους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου ανακοινώνεται ότι από την Τρίτη 15-3-2022 θα αρχίσει η υποβολή δηλώσεων ζημιάς από τον ΠΑΓΕΤΟ της 27ης-1-2022, η οποία αφορά ζημιές στην ποικιλία πορτοκαλιών ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ. (Υπενθυμίζουμε ότι τα υπόλοιπα είδη που ζημιώθηκαν από τον...

Πορίσματα ΕΛ.Γ.Α. από ΚΑΥΣΩΝΑ της 04-08-2021 για την Δ.Ε. Μολάων

Από τους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. της Δ.Ε. Μολάων ανακοινώνεται ότι ελήφθησαν τα πορίσματα από το ζημιογόνο αίτιο ΚΑΥΣΩΝΑΣ της 04-08-2021 στις καλλιέργειες των παραγωγών των Κοινοτήτων: Μολάων, Πακίων, Ελαίας και Μεταμόρφωσης. Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των παραγωγών για 10...

Δηλώσεις ζημιάς από παγετό της 26-1-2022 στη ΔΕ Μολάων

Από τους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. τηε Δ.Ε. Μολάων εκδίδεται η ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ζημιάς σε ελαιόδεντρα από τον παγετό της 26ης Ιανουαρίου 2022: "Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 7-2-2022 θα αρχίσει η υποβολή δηλώσεων ζημιάς από...

Αναγγελία ζημιάς από ΠΑΓΕΤΟ της 26ης Ιανουαρίου

Ο Δήμος Μονεμβασίας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι έγινε από τους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου μας αναγγελία ζημιάς προς το αρμόδιο υποκατάστημα Τρίπολης σχετικά με τον παγετό της 26ης Ιανουαρίου 2022, για τις Δ.Ε. Μολάων, Ασωπού και Κοινότητες της Δ.Ε....