Επέκταση Λυκείου Μολάων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Λυκείου Μολάων» προϋπολογισμού 1.290.322,58 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός:Μολάοι Ταχ.Κωδ.:23052 Τηλ.:2732360581 Telefax: 2732360590 E-mail: sofia@molaoi.gr Ιστοσελίδα:www.monemvasia.gov.gr 2. Πρόσβαση...

Ανέγερση κτιρίου γυμναστηρίου Νεάπολης

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση κτιρίου γυμναστηρίου Νεάπολης (Γυμνασίου, ΓΕΛ Νεάπολης, 1ου ΕΠΑΛ) στη ΔΚ Νεάπολης, Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 1.209.677,42 ευρώ (πλέον...

Συντήρηση – επισκευή κοιμητηρίων Δήμου Μονεμβασίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή κοιμητηρίων Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού  72.416,33   ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής:...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Απριλίου 2019

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 30-04-2019, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Κατασκευή Στηθαίων και Τοιχείων

  Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΕΙΩΝ» προϋπολογισμού  30.207,22  ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός:Μολάοι Ταχ.Κωδ.:23052 Τηλ.:2732360578 Telefax: 2732360590 E-mail:...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Μαρτίου 2019

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-03-2019, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Προμήθεια τροφίμων για διάστημα ενός (1) έτους του Ν.Π.Δ.Δ για τις ανάγκες σίτισης βρεφών...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Υποβολή Προσφοράς Προμήθεια τροφίμων για διάστημα ενός (1) έτους για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας» για τις ανάγκες σίτισης βρεφών και...

Αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2019 Νομικού Προσώπου

Δημοσιοποιείται το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2019 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας σύμφωνα με τον Ν.34574/2018 (ΦΕΚ 2942 & 3635 Β) το οποίο αναμορφώθηκε με την υπ' αριθ....

Προμήθεια γάλακτος Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς προμήθειας γάλακτος, για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης». Παρακαλούμε για την υποβολή οικονομικής προσφοράς όπως πάρα κάτω: Έγγραφες κλειστές οικονομικές προσφορές συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Φεβρουαρίου 2019

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 28-02-2019, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» προϋπολογισμού  53.951,61 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή:...

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2019 Νομικού Προσώπου

Δημοσιοποιείται το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2019 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας σύμφωνα με τον Ν.34574/2018 (ΦΕΚ 2942 & 3635 Β) το οποίο αναμορφώθηκε με την υπ' αριθ. 8/2019...

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2019 Δήμου Μονεμβασίας

Δημοσιοποιείται το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2019 του Δήμου Μονεμβασίας σύμφωνα με τον Ν.34574/2018 (ΦΕΚ 2942 & 3635 Β)το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 47/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Αρχείο Ο.Π.Δ. έτους 2019

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Μονεμβασίας και των ΝΠΔΔ αυτού και ενδεικτικά απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού, εντομοκτόνα, σκούπες, εργαλεία καθαρισμού κλπ), προϋπολογισμού 53.795,76 ευρώ με...

Ανάπλαση εισόδου φαραγγιού «Λάρνακα» Δ.Κ. Μολάων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΚ ΜΟΛΑΩΝ» προϋπολογισμού  46.774,16   πλέον Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός:Μολάοι Ταχ.Κωδ.:23052 Τηλ.:2732360580 Telefax:...

Μελέτες αποκατάστασης κτιρίου Συκικής Μολάων και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών...

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτες αποκατάστασης...

Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Υποέργο 2 Αποχετευτικό...

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση βασικών  περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Υποέργο 2 Αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας» προϋπολογισμού  2.410.211,86   ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. λόγω...

Προμήθεια γάλακτος προς κάλυψη των αναγκών των Σχολικών Επιτροπών

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια γάλακτος προς κάλυψη των αναγκών των Σχολικών Επιτροπών, προϋπολογισμού 7.641,62 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 70785). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από...

Προμήθεια τροφίμων – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Υποβολή προσφοράς

Παρακαλούμε για την υποβολή οικονομικής προσφοράς όπως πάρα κάτω: Έγγραφες κλειστές οικονομικές προσφορές συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα I της διακήρυξης που επισυνάπτεται στην παρούσα. Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο Γραφείο Προμηθειών...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Ιανουαρίου 2019

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-01-2019, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...