Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 και ώρα 6:30 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω δώδεκα (12) θεμάτων: 1. «Λήψη απόφασης για το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι, που αφορά στη μεταρρύθμιση του...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00η μεσημβρινή, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω επτά (7) θέματα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 2971/2001 και ειδικότερα...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας με έξι (6) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Περί χορήγησης ή μη  παράταση ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ -...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 6:30 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω τριάντα τριών (33) θεμάτων: 1. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα...

Συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου

Την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 2:30 μ.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: «Περί καθορισμού εκτέλεσης αιτημάτων προμηθειών, εργασιών οφειλών». Αρχείο πρόσκλησης Κατά την...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00 συνέρχεται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕ...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 και ώρα 12:00 συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των παρακάτω θεμάτων: ΘΕΜΑ...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 συνέρχεται σε τετραπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα...

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση (ειδική) θα πραγματοποιηθεί στις 18.00 και αφορά τη συζήτηση τριών (3) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου. Εκλογή...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα...

Συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου

Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 θα πραγματοποιηθεί διπλή συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Αθλητισμού. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 2:30 μ.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: «Περί καθορισμού εκτέλεσης  αιτημάτων  προμηθειών, εργασιών οφειλών». Αρχείο πρόσκλησης Κατά την...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 10:15 π.μ.) θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων-προμηθειών-εργασιών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. Αρχείο πρόσκλησης Κατά την 2η συνεδρίαση (ώρα...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

  Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.15 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων –...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 5:30 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω είκοσι οκτώ (28) θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 π.μ. θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων: ΘΕΜΑ 1ο...

Συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018  το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας συνέρχεται σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 2:30 μ.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

  Τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τετραπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.15 π.μ. και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης έργων –...

Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Τη Παρασκευή2 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με μόνο θέμα στην ημερήσια διάταξη. ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί  έγκρισης μελέτης αποκριάτικων  εκδηλώσεων 2018 Αρχείο πρόσκλησης