Δημόσια Διαβούλευση

  Τίθενται σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια του Τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμών Εσόδων και Δαπανών του Δήμου Μονεμβασίας, για το έτος 2024. Εισήγηση επί του Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2024.