Ανακοίνωση ΣΟΧ 1 / 2019 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

1084

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μονεμβασίας.

Συγκεκριμένα πρόκειται να προσλάβει:

  • έναν (1) ΔΕ Οδηγό Απορριμματοφόρου για έξι (6) μήνες,
  • τρείς (3) ΥΕ Εργάτες καθαριότητας για τέσσερις (4) μήνες &
  • δύο (2) ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου για έξι (6) μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας  αρμόδια υπάλληλος  Παναγιώτα Κολλιάκου (τηλ. 2732360524).

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 15 Μαΐου και λήγει την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ