Επέκταση Λυκείου Μολάων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Λυκείου Μολάων» προϋπολογισμού 1.290.322,58 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός:Μολάοι Ταχ.Κωδ.:23052 Τηλ.:2732360581 Telefax: 2732360590 E-mail: sofia@molaoi.gr Ιστοσελίδα:www.monemvasia.gov.gr 2. Πρόσβαση...

Ανέγερση κτιρίου γυμναστηρίου Νεάπολης

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση κτιρίου γυμναστηρίου Νεάπολης (Γυμνασίου, ΓΕΛ Νεάπολης, 1ου ΕΠΑΛ) στη ΔΚ Νεάπολης, Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 1.209.677,42 ευρώ (πλέον...

Συντήρηση – επισκευή κοιμητηρίων Δήμου Μονεμβασίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή κοιμητηρίων Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού  72.416,33   ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής:...

Κατασκευή Στηθαίων και Τοιχείων

  Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΕΙΩΝ» προϋπολογισμού  30.207,22  ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός:Μολάοι Ταχ.Κωδ.:23052 Τηλ.:2732360578 Telefax: 2732360590 E-mail:...