Δημοτικό Λιμενικό ταμείο

Δημοτικό Λιμενικό ταμείο

51

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα τη Νεάπολη και έχει αρμοδιότητες σε όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις της περιφέρειας του Δήμου Μονεμβασίας.

Σκοπός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των λιμένων με σύγχρονες υποδομές ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις επιβατών, πλοίων και φορτιών. Για το επίτευγμα των παραπάνω το Δ.Λ.Τ.Μ. φροντίζει ώστε να συντηρούνται και να βελτιώνονται οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές και η προώθηση για την κατασκευή νέων υποδομών όπου κρίνεται αναγκαίο.

Φροντίζει επίσης για τον εξοπλισμό των λιμανιών και για κάθε ανάληψη δραστηριότητας που έχει σχέση με λιμενικό έργο στην περιοχή αρμοδιότητας του.

Παρέχει υπηρεσίες που αφορούν τον ελλιμενισμό των πλοίων και τη διακίνηση επιβατών, οχημάτων, και φορτίων.

Τέλος, είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται:

1. Καλογερίνης Ηλίας (Δ.Σ ΠλειοψηφίαςΠρόεδρος)

2. Γεώργιος Μπουτέρης (Αντιπρόεδρος)

3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος (Δ.Σ Πλειοψηφίας)

4. Χαραμή Μαρία (Δ.Σ Πλειοψηφίας)

5. Μαυρομμάτης Παναγιώτης (Δ.Σ Μειοψηφίας)

6. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική (Δ.Σ Μειοψηφίας)

7. Μοτσάκος Θεόδωρος (Λιμενάρχης Νεάπολης)

 

ΟνοματεπώνυμοΤομέαςΤηλέφωνοe-mail
επικοινωνίαlitamo @ monemvasia.gr
Καλογερίνης ΗλίαςΠρόεδρος
Μπουτέρης ΓεώργιοςΑντιπρόεδρος2734360111
Κοντραφούρης ΓεώργιοςΓραμματεία2734360128gkontr @ monemvasia.gr

Περισσότερη πληροφόρηση που αφορά Έργα, Κανονισμούς, Τιμολόγια και Ανακοινώσεις στη διαδικτυακή διεύθυνση www.dltmonemvasias.gr