Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.
paidikos_papadianikon

Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Παιδικός Σταθμός Βοιών Νεάπολη τ.κ.23053 τηλέφωνο & fax: 27340-22279 ηλεκτρ. ταχυδρομείο: paidstathvion@gmail.com Παιδικός Σταθμός Μολάων Μολάοι τ.κ.23052 τηλέφωνο & fax: 27320-22722 Παιδικός Σταθμός Παπαδιανίκων Παπαδιάνικα τ.κ.23056 τηλέφωνο & fax: 27320-82208   Οι Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί είναι βασικά χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας, και σκοπό έχουν: ...

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

  Ασωπού Πλησίον κεντρικής πλατείας, τκ 23056 Τηλέφωνα: 27323-60710 & 27320-83600 fax: 27320-83601 e-mail: d.asopou@kep.gov.gr Μολάων Ισόγειο συγκροτήματος Μαθητικής Εστίας, τκ 23052 Είσοδοι από Λεωφόρο «Επιδαύρου Λιμηράς» & οδού «Θ. Καλιφατίδη» Τηλέφωνα: 27323-60520-1 & 27320-29000 fax: 27320-24314 e-mail: d.molaon@kep.gov.gr Μονεμβασίας Κτήριο Δημοτικής Ενότητας τκ 23070 Τηλέφωνα: 27323-60031-2 & 27320-61111 fax: 27320-62110 e-mail: d.monemvasias@kep.gov.gr Νεάπολης Κτήριο Δημοτικής Ενότητας...

Κοινωφελής Επιχείρηση

«Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς» Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης», καθορίζεται ο αριθμός των ΝΠΔΔ που κάθε δήμος μπορεί να συνιστά καθώς επίσης και ο...

Νομικό Πρόσωπο

www.nomikomonemvasias.gr  (Επισκεφτείτε τη νέα ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου) «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς» Σύμφωνα με τις διατάξεις του “Καλλικράτη” και συγκεκριμένα της παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, ορίζεται ότι κάθε νέος Δήμος στο μέγεθος...

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από 6 δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο (κάθε δύο χρόνια). Από αυτούς 4 ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη ενώ οι υπόλοιποι 2 ανήκουν στις παρατάξεις της μειοψηφίας Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται από...

Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από 6 δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο (κάθε δύο χρόνια) και τον Πρόεδρό της. Από αυτούς 4 ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη ενώ οι υπόλοιποι 2 ανήκουν στις παρατάξεις της μειοψηφίας. Πρόεδρος της Οικονομικής...

Τοπικά Συμβούλια Δήμου Μονεμβασιάς

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ : Διοικούνται από 5μελές εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο σε διαμερίσματα με πληθυσμό άνω των 2.001 κατοίκων. Στο Δήμο μας είναι δύο (2) και συγκεκριμένα η Δημοτική Κοινότητα της πόλης των Μολάων και η Δημοτική Κοινότητα της πόλης της Νεάπολης.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ...

Δηλώσεις κατά το άρθρο 2 του Ν.3213/2003

(ΦΕΚ 309/Α/32-12-2003) Τριχείλης Ηρακλής (Δήμαρχος) Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος) Σουρλάς Ιωάννης (Αντιδήμαρχος) Αλειφέρη Παναγιώτα (μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) Κολλιάκος Ιωάννης (μέλος Ποιότητας Ζωής)

Δημοτικές Υπηρεσίες

 Ονομαστικός Τηλεφωνικός Κατάλογος Δήμου Μονεμβασιάς Αιρετοί   Διοικητική Υπηρεσία   Οικονομική Υπηρεσία   Τεχνική Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος   Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης   Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού   Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας   Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού   Λιμενικό ταμείο   Δημοτικές Ενότητες   Κ.Ε.Π. (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών)  

Τμήμα Δόμησης (πρ. Πολεοδομία)

Για τα θέματα που αφορούν την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος όπως: Χρήσιμα Έντυπα Νομοθεσία Σχέδια Πόλης - οικισμών Φ.Ε.Κ. Αιγιαλών Δήμου Μονεμβασίας παρακαλούμε έως την πλήρη μεταφορά του περιεχομένου, μεταφερθείτε στην αντίστοιχη προϋπάρχουσα ιστοσελίδα πατώντας εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Τριχείλης Ηρακλής του Γεωργίου   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πλειοψηφία Αλειφέρη Παναγιώτα του Γεωργίου Σουρλάς Ιωάννης του Παναγιώτη - Αντιδήμαρχος Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος του Χρίστου - Αντιδήμαρχος Κολλιάκος Ιωάννης του Επαμεινώνδα Τσαφατίνου Κατερίνα του Ηλία Καλογερίνης Ηλίας του Σταύρου - Αντιδήμαρχος Βουνελάκης Γεώργιος του...

Αντιδήμαρχοι – αρμοδιότητες εποπτείας

Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος του Χρίστου κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα των Μολάων αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: Διοικητικών Υπηρεσιών και των ΚΕΠ Οικονομικών Υπηρεσιών Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μονεμβασίας Διαχείρισης απορριμμάτων Λήψη όλων...

Δήμαρχος

Ο Ηρακλής Τριχείλης γεννήθηκε στα Παπαδιάνικα Λακωνίας όπου τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο. Φοίτησε με υποτροφία στο Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» Θεσσαλονίκης. Είναι Χημικός, πτυχιούχος του «Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και Οινολόγος. Μιλά Αγγλικά. Διαμένει μόνιμα στα Παπαδιάνικα από το 1985 και διατηρεί...