Απομακρυσμένη πρόσβαση Η/Υ

Ο απομακρυσμένος έλεγχος υπολογιστή, ή αλλιώς remote desktop, μας επιτρέπει να έχουμε τον πλήρη έλεγχο του συστήματός μας από όπου και αν βρισκόμαστε. Η ποιο ενδεδειγμένη χρήση του remote desktop είναι για την ανάγκη τεχνικής υποστήριξης. Παραμένει παράλληλα ένας από τους...

Σχέδια Πόλης – οικισμών

Σχέδια Πόλης Μολάοι  (σε διαδικασία ενημέρωσης) Νεάπολη  (σε διαδικασία ενημέρωσης) Πλύτρα  (σε διαδικασία ενημέρωσης)   Οικισμοί Άγιοι Απόστολοι  Σκαρίφημα / Φ.Ε.Κ. / Όρια Άγιος Γεώργιος  Σκαρίφημα - Φ.Ε.Κ. Άγιος Δημήτριος Ζάρακος  Σκαρίφημα - Φ.Ε.Κ. Άγιος Δημήτριος Μονεμβασίας  Σκαρίφημα - Φ.Ε.Κ Άγιος Ελλισαίος  Σκαρίφημα - Φ.Ε.Κ. Άγιος Ιωάννης Απιδέας  Σκαρίφημα -...

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2020

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Δημοτικό Λιμενικό ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα τη Νεάπολη και έχει αρμοδιότητες σε όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις της περιφέρειας του Δήμου Μονεμβασίας. Σκοπός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των λιμένων...

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2019

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.
paidikos_papadianikon

Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Παιδικός Σταθμός Βοιών Νεάπολη τ.κ.23053 τηλέφωνο & fax: 27340-22279 ηλεκτρ. ταχυδρομείο: paidstathvion@gmail.com Παιδικός Σταθμός Μολάων Μολάοι τ.κ.23052 τηλέφωνο & fax: 27320-22722 Παιδικός Σταθμός Παπαδιανίκων Παπαδιάνικα τ.κ.23056 τηλέφωνο & fax: 27320-82208   Οι Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί είναι βασικά χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας, και σκοπό έχουν: ...

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

  Ασωπού Πλησίον κεντρικής πλατείας, τκ 23056 Τηλέφωνα: 2732-360-710 & 711 fax: 2732-083-601 e-mail: d.asopou@kep.gov.gr Μολάων Ισόγειο συγκροτήματος Μαθητικής Εστίας, τκ 23052 Είσοδοι από Λεωφόρο «Επιδαύρου Λιμηράς» & οδού «Θ. Καλιφατίδη» Τηλέφωνα: 2732-360-520 & 521 (ή 2732-029-000) fax: 2732-024-314 e-mail: d.molaon@kep.gov.gr Μονεμβασίας Κτήριο Δημοτικής Ενότητας τκ 23070 Τηλέφωνα: 2732-360-031 & 032 fax: 2732-360-033 e-mail: d.monemvasias@kep.gov.gr Νεάπολης Κτήριο...

Κοινωφελής Επιχείρηση

«Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς» Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης», καθορίζεται ο αριθμός των ΝΠΔΔ που κάθε δήμος μπορεί να συνιστά καθώς επίσης και ο...

Νομικό Πρόσωπο

www.nomikomonemvasias.gr  (Επισκεφτείτε τη νέα ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου) «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς» Σύμφωνα με τις διατάξεις του “Καλλικράτη” και συγκεκριμένα της παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, ορίζεται ότι κάθε νέος Δήμος στο μέγεθος...