Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

12645

 

Ασωπού
Πλησίον κεντρικής πλατείας, τκ 23056
Τηλέφωνα: 2732-360-710 & 711
fax: 2732-083-601
e-mail: d.asopou@kep.gov.gr

Μολάων
Ισόγειο συγκροτήματος Μαθητικής Εστίας, τκ 23052
Είσοδοι από Λεωφόρο «Επιδαύρου Λιμηράς» & οδού «Θ. Καλιφατίδη»
Τηλέφωνα: 2732-360-520 & 521 (ή 2732-029-000)
fax: 2732-024-314
e-mail: d.molaon@kep.gov.gr

Μονεμβασίας
Κτήριο Δημοτικής Ενότητας τκ 23070
Τηλέφωνα: 2732-360-031 & 032
fax: 2732-360-033
e-mail: d.monemvasias@kep.gov.gr

Νεάπολης
Κτήριο Δημοτικής Ενότητας τκ 23053
Τηλέφωνα: 2734-360-133 & 136
fax: 2734-360-120
e-mail: d.voion@kep.gov.gr

Ρειχέας
Κτήριο Δημοτικής Ενότητας τκ 23052
Τηλέφωνα: 2732-360-420
fax: 2732-360-418
e-mail: d.zaraka@kep.gov.gr

 

banner_Call1564Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ο πολίτης μπορεί να πληροφορηθεί για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης και να προωθήσει προς διεκπεραίωση υποθέσεις που σχετίζονται με φορείς του Δημοσίου. Έτσι αποφεύγει τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυρίως περιορίζει τις μετακινήσεις του σε ένα μόνο σημείο (“one stop shop”). Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) διακινούνται τα έγγραφα όχι οι πολίτες.

Πως Λειτουργεί: Ο πολίτης ενημερώνεται επιτόπου από τα εξειδικευμένα στελέχη του κέντρου για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης. Αν θελήσει να υποβάλει κάποιο αίτημα που αφορά μία από τις 420 διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνει σήμερα το Κ.Ε.Π., απευθύνεται σε ένα στέλεχος του κέντρου και συμπληρώνει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση. Στη συνέχεια η αίτηση αποστέλλεται μέσω του κέντρου στην αρμόδια υπηρεσία όπου και πρωτοκολλείται. Το στέλεχος του κέντρου αναλαμβάνει να παρακολουθεί μέχρι τέλους την εξέλιξη της υπόθεσης, απαλλάσσοντας τον πολίτη από οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση και πιθανή ταλαιπωρία. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο πολίτης μπορεί να παραλάβει τα δικαιολογητικά του από το Κ.Ε.Π. ή την αρμόδια υπηρεσία στην οποία απευθύνθηκε ή του αποστέλλονται στη διεύθυνση που επιθυμεί ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά.

Το ωράριο: Από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Πληροφορίες όλο το 24ωρο από το 1464.

Ποιές υπηρεσίες παρέχει: Στο Κ.Ε.Π. διεκπεραιώνονται:

• Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
• Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής
• Επικύρωση φωτοαντιγράφων

Θέματα Νομαρχιών:
• Ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας (βιβλιάριο απορίας, οικονομικές ενισχύσεις, επιδόματα)
• Υγειονομικά ζητήματα (επαγγελματικές άδειες ιατρικών & παραιατρικών επαγγελμάτων)
• Ζητήματα μεταφορών και επικοινωνιών (χορήγηση ή επέκταση αδειών οδήγησης & αδειών κυκλοφορίας, αλλαγή ή αντικατάσταση πινακίδων, αλλαγή χρωμάτων κ.α.)
• Έκδοση επαγγελματικών αδειών (των Διευθύνσεων Βιομηχανίας)

Θέματα Δήμων:
• Έκδοση πιστοποιητικών (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις)
• Εγγραφή σε δημοτολόγια, οικογενειακές μερίδες

Θέματα Πρωτοδικείων:
• Έκδοση πιστοποιητικών (ποινικού μητρώου, ότι δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση, περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, περί μη πτωχεύσεως κ.α.)
Θέματα Ασφαλιστικών Ταμείων:
• Κατάθεση αιτήσεων για συντάξεις
• Βιβλιάρια ασθενείας (οικογενειακά & ατομικά)
Οι 420 πιστοποιημένες διοικητικές διαδικασίες συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ψηφιοποιημένα έντυπα τους. Τα έντυπα αυτά επασχεδιάστηκαν και περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταχεία και αξιόπιστη διεκπεραίωση της υπόθεσης, επιτυγχάνοντας παράλληλα το στόχο να είναι φιλικά προς τους χρήστες, πολίτες, επιχειρήσεις και υπαλλήλους.