Οδηγίες αποφυγής εισαγωγής του βακτηρίου Xyllela fastidiosa

Σύμφωνα με διαρκή ενημέρωση της Δ.Α.Ο.Κ. Λακωνίας από τη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδια αρχή για το συντονισμό της εφαρμογής της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας της Χώρας, έχει εκδοθεί ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2021/2130 της Επιτροπής της 2ας...

Δράσεις μελισσοκομίας έτους 2022 (αντικατάσταση κυψελών – μετακινήσεις)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Λακωνίας ενημερώνει τους μελισσοκόμους ότι για τη συμμετοχή τους στο Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα έτους 2022-Υλοποίηση δράσεων: α) 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών και προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών) και β) 3.2 «Οικονομική στήριξη της...

Ενημέρωση για καταστροφές από τοπικό ανεμοστρόβιλο

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης ενημερώνει με δελτίο τύπου  σχετικά με το πρόσφατο φαινόμενο ανεμστρόβιλου και τις ζημιές που προκάλεσε: Κατά τις πρωινές ώρες της 28ης Δεκεμβρίου 2021, δημιουργήθηκε τοπικός ανεμοστρόβιλος στις Κοινότητες Παπαδιανίκων-Δαιμονιάς από ώρες 1 πρωινή έως...

Δηλώσεις ζημιάς από παγετό της 20-12-2021 στις ΔΕ Μολάων & Ασωπού

Από τους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου Μονεμβασίας εκδίδεται η ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ζημιάς σε ελαιόδεντρα από τον παγετό της 20ής Δεκεμβρίου 2021: "Σας ενημερώνουμε ότι από Τρίτη 28-12-2021 θα αρχίσει η υποβολή δηλώσεων ζημιάς από...

Ενημέρωση για τις ζημιές του παγετού σε ελιές και εσπεριδοειδή

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης ενημερώνει με δελτίο τύπου τους παραγωγούς για τις ενέργειες του Δήμου σχετικά με τον πρόσφατο παγετό και τις ζημιές που προκάλεσε: "Ενημερώνουμε τους παραγωγούς ότι σχετικά με τον παγετό της 20ής Δεκεμβρίου 2021 που...

Υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοοινική περίοδο 2021-2022

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή των Καν(ΕΕ) 2018/273 και 2018/274 της Επιτροπής και της υπ’ αριθμ. 2453/235850/20-9-2019 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: 6ΔΡΦ4653ΠΓ-ΜΡ2) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι υπόχρεοι σε «Δήλωση Παραγωγής» ή/και...

3η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Λακωνίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι δημοσιεύτηκε η 3η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Ως περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 12-11-2021 έως και 14-12-2021. Η...

Απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων έτους 2021

Από την Δ.Α.Ο.Κ. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι από την 1η Νοεμβρίου 2021 άρχισε η απογραφή των αιγοπροβάτων από τους κατόχους των εκτροφών τους που λήγει την 15η Δεκεμβρίου. Η απογραφή των χοίρων αρχίζει από 1η Δεκεμβρίου μέχρι τέλος του. Η λεπτομερής ενημέρωση...

Χορήγηση αδειών νέων φυτεύσεων αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το έτος 2022

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι για το έτος 2022 θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης που αντιστοιχούν στο 1% της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) στη διεύθυνση:...

Αναγγελία ζημιάς για την ανεμοθύελλα της 10ης Νοεμβρίου στη Δ.Ε. Βοιών

Σας ενημερώνουμε ότι έγινε αναγγελία ζημιάς για την ανεμοθύελλα της 10ης Νοεμβρίου 2021, η οποία προκάλεσε ζημιές στην παραγωγή των ελαιοδέντρων στις Κοινότητες της Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας: 1. Παντάνασσας, 2. Άγιου Γεωργίου, 3. Αγίων Αποστόλων και 4. Αγίου Νικολάου. Οι παραγωγοί που οι...

Δηλώσεις ζημιάς στον ΕΛΓΑ για το ΧΑΛΑΖΙ στην Κοιν. Παντάνασσας

Από τον ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. της Κοινότητας Παντάνασσας ανακοινώνονται τα ακόλουθα: ''Σας ενημερώνουμε ότι έγινε αναγγελία ζημιάς από ΧΑΛΑΖΙ της 11ης Οκτωβρίου 2021, που προκάλεσε ζημιές στην παραγωγή των ελαιοδέντρων στην Τ.Κ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ  της Δ.Ε. Βοιών. Οι παραγωγοί που οι καλλιέργειες τους...

Εμφάνιση κρουσμάτων καταρροϊκού Πυρετού

Από την Δ.Α.Ο.Κ. Λακωνίας ανακοινώνονται τα παρακάτω λόγω εμφάνισης κρούσματος του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου σε περιοχή του Δ. Σπάρτης: 1. Ο Καταρροϊκός πυρετός είναι σοβαρό νόσημα που οφείλεται σε ιό που μεταδίδεται στα ζώα αποκλειστικά από ένα...

Αίτηση-δήλωση κατεχόμενων κυψελών

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Λακωνίας ανακοινώνεται ότι οι ενεργοί μελισσοκόμους (κατόχοι θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου ή βεβαίωσης κατοχής κυψελών) που είναι εγγεγραμμένοι στο Μελισσοκομικό Μητρώο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 140/106513/16-4-2021...

Δηλώσεις ζημιάς προς τον ΕΛ.Γ.Α. για συκιές και αμπέλια

Από τους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου ανακοινώνεται ότι έγινε προς τον Ε.Λ.Γ.Α. αναγγελία ζημιάς από ΚΑΥΣΩΝΑ της 4ης  Αυγούστου 2021, που προκάλεσε ζημιές στην παραγωγή των συκόδεντρων και αμπελιών στα όρια των Δ.Ε. Μολάων, Ασωπού και Μονεμβάσιας.   Οι παραγωγοί...

Αιτήσεις χρηματοδότησης της προσωρινής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων λόγω της Covid-19

Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της...

Πρόσκληση υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020 για υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα για ένταξη στο υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 4.1.2: «Υλοποίηση επενδύσεων που...

Πρόγραμμα πρώιμης συγκομιδής σταφυλιών για την περίοδο 2020-2021

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας  Λακωνίας ανακοινώνεται ότι εφαρμόζεται για πρώτη φορά το πρόγραμμα του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής για την περίοδο 2020-2021, με στόχο την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική...

Τοποθέτηση υδρομετρητών και εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Κοινοτήτων Βελιών και Ταλάντων Δήμου Μονεμβασίας

Μετά από τη συγκέντρωση στοιχείων, την εκπόνηση της μελέτης και την υποβολή της πρότασης από τον Δήμο, το έργο «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Μονεμβασίας Δήμου Μονεμβασίας (Κοιν. Βελιών και Κοιν. Ταλάντων)», εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020, Δράση 4.3.1...

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2021-2022

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας  Λακωνίας ανακοινώνεται ότι για την αμπελουργική περίοδο 2021-2022 θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, το οποίο καλύπτει τα ακόλουθα μέτρα: Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση Επανεμβολιασμό (για...

Δηλώσεις ζημιάς ΕΛ.Γ.Α. από τον παγετό της 17ης Φεβρουαρίου 2021

Από τους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου ανακοινώνεται ότι από Πέμπτη 11-03-2021 θα αρχίσει η υποβολή δηλώσεων ζημιάς από τον ΠΑΓΕΤΟ της 17ης-02-2021, η οποία αφορά ζημιές στην παραγωγή εσπεριδοειδών (πορτοκάλια ποικ. Βαλέντσια, NAVELATE, LANELATE, μανταρίνια ποικ. Ενκόρ, Ορτανίκ, Νόβα...