Αναρτήσεις Δήμου Μονεμβασιάς – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Yπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2016

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ     Τίθενται σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια του Τεχνικού προγράμματος, του προϋπολογισμού εσόδων και προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Μονεμβασίας, για το έτος 2016. Ενημερωθείτε για το κείμενο του Τεχνικού προγράμματος έτους 2016 κάνοντας λήψη από εδώ Επίσης δείτε το σχέδιο προϋπολογισμού...

Ανάρτηση αρχείων & εγγράφων

Νόμοι - Φ.Ε.Κ. Ν.3852/10 "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" N.3861/10 "ενίσχυση της διαφάνειας" N.3463/06 "Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων" Ν.3669/08 "Κώδικας Δημοσίων Έργων"   ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 45/10 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Οικονομική διοίκηση & διαχείριση Δήμων, από εφαρμογή των διατ. Ν.3852.2010 59/10 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Θεσμικές αλλαγές του Προγράμματος Καλλικράτη 60/10 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Έλεγχος νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ, ευθύνη αιρετών μέχρι...