Πολυϊατρείo για Παιδιά – Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Το Νέο Κινητό Πολυϊατρείo για Παιδιά του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από τη Τετάρτη 20 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, θα βρίσκεται στο Δήμο Μονεμβασίας. Τη μονάδα θα στελεχώνουν εθελοντικά γιατροί και οδοντίατροι από τον Οδοντιατρικό και...

Σπήλαιο Καστανιάς – Πρόγραμμα λειτουργίας Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2019

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας, γνωστοποίησε το πρόγραμμα λειτουργίας του Σπηλαίου της Καστανιάς που θα ισχύσει κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2019. Αναλυτικότερα: Από 01/10/2019 έως 31/12/2019 το σπήλαιο θα λειτουργεί κάθε Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή  από τις 10:00 έως τις...

Οφειλές προς το Δήμο – Παράταση της ρύθμισης των 100 δόσεων (Ν.4611/2019)

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση των οφειλών προς το Δήμο ανεξάρτητα από την αιτία που αυτές έχουν προκύψει (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, προσαυξήσεις και πρόστιμα), έως 31/12/2019 Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Μονεμβασίας προχώρησε στην ακόλουθη ανακοίνωση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ...

Ανακοίνωση για δικαιολογητικά που ζητούνται από τη ΔΕΗ για ηλεκτροδοτημένες αρδευτικές εκμεταλλεύσεις

Από το Α.Τ.Τ.Ο.Α. του Δήμου Μονεμβασίας ανακοινώνεται ότι για την χορήγηση από το Δήμο βεβαίωσης περί υποβολής αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας χρήσης ύδατος, προς αποφυγήν άσκοπης ταλαιπωρίας σας καθώς και της υπηρεσίας, παρακαλείστε να προσκομίζετε στο Δήμο για...

Η παρουσία του Δήμου στον κόσμο των Social Media

Social media, facebook και πολλοί άλλοι σχετικοί όροι έχουν μπει τα τελευταία χρόνια για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Ο νέος ‘καλλικρατικός’ Δήμος Μονεμβασίας, από την πρώτη στιγμή της σύστασής του στην αρχή του 2011, απέκτησε συνεχή παρουσία στον παγκόσμιο...

Επισκεφθείτε την επίσημη τουριστική Ιστοσελίδα

Όλα όσα αφορούν τον επισκέπτη του τόπου μας βρίσκονται στην Επίσημη τουριστική Ιστοσελίδα (www.monemnvasia.gr)   Ο Δήμος Μονεμβασιάς συστάθηκε σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ” (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010), με τη...