Πολιτική Προστασία

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μονεμβασίας είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό των δράσεων που απαιτούνται για την πολιτική προστασία στην περιοχή του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού...

Παράταση θητείας Αντιδημάρχων

Εκδόθηκε η αριθ. 266/2021 Απόφαση Δημάρχου με θέμα ¨Παράταση θητείας Αντιδημάρχων¨ δείτε την Απόφαση.

Αποφάσεις Νομικού Προσώπου 2021

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2021

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2021

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2021

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Απομακρυσμένη πρόσβαση Η/Υ

Ο απομακρυσμένος έλεγχος υπολογιστή, ή αλλιώς remote desktop, μας επιτρέπει να έχουμε τον πλήρη έλεγχο του συστήματός μας από όπου και αν βρισκόμαστε. Η ποιο ενδεδειγμένη χρήση του remote desktop είναι για την ανάγκη τεχνικής υποστήριξης. Παραμένει παράλληλα ένας από τους...

Σχέδια Πόλης – οικισμών

Σχέδια Πόλης Μολάοι  (σε διαδικασία ενημέρωσης) Νεάπολη  (σε διαδικασία ενημέρωσης) Πλύτρα  (σε διαδικασία ενημέρωσης)   Οικισμοί Άγιοι Απόστολοι  Σκαρίφημα / Φ.Ε.Κ. / Όρια Άγιος Γεώργιος  Σκαρίφημα - Φ.Ε.Κ. Άγιος Δημήτριος Ζάρακος  Σκαρίφημα - Φ.Ε.Κ. Άγιος Δημήτριος Μονεμβασίας  Σκαρίφημα - Φ.Ε.Κ Άγιος Ελλισαίος  Σκαρίφημα - Φ.Ε.Κ. Άγιος Ιωάννης Απιδέας  Σκαρίφημα -...

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2020

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Δημοτικό Λιμενικό ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα τη Νεάπολη και έχει αρμοδιότητες σε όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις της περιφέρειας του Δήμου Μονεμβασίας. Σκοπός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των λιμένων...

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2019

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.