Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

Για ευκολότερη εύρεση της απόφασης, εισάγετε στο παρακάτω πεδίο αναζήτησης, μια λέξη κλειδί που περιέχεται στον τίτλο της.
paidikos_papadianikon

Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Παιδικός Σταθμός Βοιών Νεάπολη τ.κ.23053 τηλέφωνο & fax: 27340-22279 ηλεκτρ. ταχυδρομείο: paidstathvion@gmail.com Παιδικός Σταθμός Μολάων Μολάοι τ.κ.23052 τηλέφωνο & fax: 27320-22722 Παιδικός Σταθμός Παπαδιανίκων Παπαδιάνικα τ.κ.23056 τηλέφωνο & fax: 27320-82208   Οι Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί είναι βασικά χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας, και σκοπό έχουν: ...

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

  Ασωπού Πλησίον κεντρικής πλατείας, τκ 23056 Τηλέφωνα: 2732-360-710 & 711 fax: 2732-083-601 e-mail: d.asopou@kep.gov.gr Μολάων Ισόγειο συγκροτήματος Μαθητικής Εστίας, τκ 23052 Είσοδοι από Λεωφόρο «Επιδαύρου Λιμηράς» & οδού «Θ. Καλιφατίδη» Τηλέφωνα: 2732-360-520 & 521 (ή 2732-029-000) fax: 2732-024-314 e-mail: d.molaon@kep.gov.gr Μονεμβασίας Κτήριο Δημοτικής Ενότητας τκ 23070 Τηλέφωνα: 2732-360-031 & 032 fax: 2732-360-033 e-mail: d.monemvasias@kep.gov.gr Νεάπολης Κτήριο...

Κοινωφελής Επιχείρηση

«Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς» Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης», καθορίζεται ο αριθμός των ΝΠΔΔ που κάθε δήμος μπορεί να συνιστά καθώς επίσης και ο...

Νομικό Πρόσωπο

www.nomikomonemvasias.gr  (Επισκεφτείτε τη νέα ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου) «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς» Σύμφωνα με τις διατάξεις του “Καλλικράτη” και συγκεκριμένα της παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, ορίζεται ότι κάθε νέος Δήμος στο μέγεθος...

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι 7μελής και αποτελείται από 4 δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο (κάθε δύο χρόνια), τον Πρόεδρό της και από 2 Αντιδημάρχους που ορίζονται με απόφαση Δημάρχου.  Πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι ο...
Αρχείο πρόσκλησης

Δημοτική Επιτροπή

Η Δημοτική Επιτροπή είναι 7μελής. Αποτελείται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και από έξι (6) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εκλογής (Άρθρο 74 Συγκρότηση και εκλογή δημοτικής επιτροπής: "...αν το συμβούλιο έχει έως...

Κοινοτικά Συμβούλια Δήμου Μονεμβασίας

Κοινότητες με 5μελή συμβούλια : Διοικούνται από 5μελές εκλεγμένο Κοινοτικό Συμβούλιο σε διαμερίσματα με πληθυσμό άνω των 2.001 κατοίκων. Στο Δήμο μας είναι τρεις (3) και συγκεκριμένα η Κοινότητα των Μολάων, η  Κοινότητα της Νεάπολης και η Κοινότητα των Παπαδιανίκων.  ...

Δηλώσεις κατά το άρθρο 2 του Ν.3213/2003

(ΦΕΚ 309/Α/32-12-2003) Τριχείλης Ηρακλής (Δήμαρχος) Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος) Σουρλάς Ιωάννης (Αντιδήμαρχος) Αλειφέρη Παναγιώτα (μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) Κολλιάκος Ιωάννης (μέλος Ποιότητας Ζωής)

Δημοτικές Υπηρεσίες

 Ονομαστικός Τηλεφωνικός Κατάλογος Δήμου Μονεμβασιάς Αιρετοί   Διοικητική Υπηρεσία   Οικονομική Υπηρεσία   Τεχνική Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος   Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης   Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού   Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας   Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού   Λιμενικό ταμείο   Δημοτικές Ενότητες   Κ.Ε.Π. (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών)  

Τμήμα Δόμησης (πρ. Πολεοδομία)

  Αποκτήστε σε ηλεκτρονική αποτύπωση, αρχεία περιοχής ευθύνης της υπηρεσίας μας : Σχέδια Πόλης - Οικισμών Φ.Ε.Κ. Αιγιαλών Δήμου Μονεμβασίας  (σε διαδικασία ενημέρωσης)   Στοιχεία επικοινωνίας Τμήματος :  

Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Τριχείλης Ηρακλής του Γεωργίου   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πλειοψηφία Τσαφατίνου Κατερίνα του Ηλία - Πρόεδρος Δ.Σ. Αλειφέρη Παναγιώτα του Γεωργίου - Αντιδήμαρχος Βλάχος Νικόλαος του Δημητρίου Δουμάνη Σοφία του Πασχάλη- Αντιδήμαρχος Ευαγγελάκος Ανάργυρος του Κυριάκου - Γραμματέας Δημ. Συμβουλίου Καλογερίνης Ηλίας...

Αντιδήμαρχοι – αρμοδιότητες εποπτείας

  Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος του Χρίστου κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα των Μολάων αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: Διοικητικών Υπηρεσιών και των ΚΕΠ Οικονομικών Υπηρεσιών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων...

Δήμαρχος

Ο Ηρακλής Τριχείλης γεννήθηκε στα Παπαδιάνικα Λακωνίας όπου τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο. Φοίτησε με υποτροφία στο Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια» Θεσσαλονίκης. Είναι Χημικός, πτυχιούχος του «Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και Οινολόγος. Μιλά Αγγλικά. Διαμένει μόνιμα στα Παπαδιάνικα από το 1985 και διατηρεί...